eBook

Ustupujúca povera

Kedysi dávno bola všetko mágia.

Prečo blesky hrmia a zem sa chveje? Bohovia sa hnevajú.

Prečo sa niekto zbláznil? Posadli ho démoni.

Prečo sa niekomu darí? Konal dobro v minulom živote, alebo ho bohovia majú radi.

Iní však boli príliš zvedaví na to, aby prijali „mágiu“ ako odpoveď. Napriek omylom a protestom, každý zohral svoju malú rolu pri rozmotávaní dúhy, a mnohí považovali pravdu nájdenú vnútri za krajšiu než tajomstvo.

Milióny stále trvali na nadprirodzene. Napokon, naše mozgy sú vytvorené na poverčivosť. Náboženstvo je prirodzené; veda a teória pravdepodobnosti nie sú. Hyperaktívne objavovanie agentov, kognitívne sklony, a tak ďalej.

Avšak astronómovia predpovedali zatmenia, ktoré šamani nedokázali, a lekári uzdravili tých, ktorých kňazi nedokázali. Po mnohom odpore zástancovia nadprirodzena odovzdali pohyb hviezd a planét fyzikom. Neskôr odovzdali choroby baktériám a vírusom. Neskôr odovzdali elan vital biológii a biochémii. Neskôr odovzdali duševné choroby neuropsychológom. Magické vysvetlenia sa zmršťovali pred svetle vedy: poverčivosť ustupovala.

Tim Minchin to povedal dobre:

Každá záhada, ktorá bola kedy vyriešená, sa ukázala byť… nie mágia.

Akurát v temných kútoch ľudskej nevedomosti – pôvod vesmíru, vedomie, inteligencia – ešte magické myslenie hnije. William James ním pohŕdal:

Keď sa človek obráti k veľkolepej stavbe prírodných vied a vidí, ako bola budovaná; koľko tisícov nezaujatých morálnych životov ľudí leží pochovaných v jej púhych základoch; koľko trpezlivosti a odriekania, koľko potlačených preferencií, koľko poddania sa ľadovým zákonom vonkajších faktov je vtesaných do jej kameňov a malty… ako tupo a opovrhnutiahodne potom vyzerá každý malý precitlivenec, ktorý príde vypúšťať svoje nasmerované dymové kolieska a predstiera, že o veciach rozhoduje vo svojich vlastných snoch!

Dokonca aj vedci a redukcionisti sa môžu nachytať na magické myslenie, pretože všetci máme uložené myšlienky; ľudský mozog aktualizácie presvedčení nerozširuje automaticky do celej siete presvedčení. Preto môžete nájsť neurovedca, ktorý tvrdí, že sa ukáže, že vedomie sa neskladá z atómov. Preto môžete nájsť psychológov, ktorí tvrdia, že ľudia možno majú slobodnú vôľu nepodliehajúcu zákonom príčiny a následku, na rozdiel od všetkých ostatných živočíchov a v rozpore s fyzikálnymi zákonmi.

Preto môžete nájsť filozofov, ktorí tvrdia, že stroje nemôžu myslieť; informatikov, ktorí sa správajú akoby ľudská inteligencia predstavovala hornú hranicu inteligencie; a výskumníkov UI, ktorí si myslia, že stroje sa stanú dobrosrdečnými, keď sa stanú rozumnejšími.

Pozrime sa len na jedno z uvedeného – myšlienku, že ľudská „všeobecná“ inteligencia je špeciálna a stroj nemôže dosiahnuť to isté – a sledujme, ako povera ustupuje.

Ray Kurzweil do svojej knihy v roku 1999 dal nasledujúcu karikatúru:

V Rayovej karikatúre muž zosobňujúci ľudstvo zúrivo vymenováva úlohy, ktoré dokáže splniť len ľudská inteligencia, ale padajú mu na zem takmer tak rýchlo, ako ich stíha lepiť na steny. Stroje dnes dokážu skladať hudbu, hrať šach a Jeopardy!, rozoznávať ľudskú reč, obchodovať s akciami, riadiť strely, rozoznávať tváre, určovať zdravotné problémy, a mnoho ďalšieho. Keď Ray uverejnil tento obrázok, stroje nedokázali riadiť autá, ale dnes dokážu.

Je pravda, že je veľa vecí, ktoré stroje ešte nedokážu, ale tí, čo tieto fakty používajú na obhajobu nedosiahnuteľnej výnimočnosti ľudskej inteligencie mi pripomínajú tých, ktorí ukazujú na tajomstvá vedomia alebo vzniku vesmíru, aby obhajovali existenciu Boha. Je to prehraný boj.

Áno, písanie románov a vedecký výskum vyzerajú ako veci, ktoré dokážu robiť iba ľudia, pretože za posledné 4 miliardy rokov existencie života na Zemi ich robili iba ľudia. Ale pamätajte: počas 99,999 95% tejto histórie žiaden živočíšny druh nepísal romány ani nerobil vedecký výskum. V spätnom pohľade to bude vyzerať, že ľudský mozog bol prvou z mnohých architektúr myslí, ktoré dokážu písať romány a robiť vedecký výskum, a mal iba nepodstatný náskok pár tisíc rokov.

V skutočnosti, úloha „robiť vedecký výskum“ sa začala odovzdávať strojom. V roku 2009 bol robot menom Adam naprogramovaný našimi vedeckými poznatkami o kvasinkách, a potom si stanovil hypotézy, otestoval ich, vyhodnotil výsledky, a urobil originálne vedecké objavy. Ten istý tím teraz pracuje na ešte silnejšej vedeckej UI menom Eve.

UI prichádza. Musí prísť, ak bude veda napredovať, pretože inteligencia (efektívna optimalizácia v rôznych oblastiach) funguje na spracovávaní informácií, a ľudské mäso nie je jediným podkladom na spracovanie informácií. Preto je možné zostaviť stroje, ktoré hrajú šach, skladajú hudbu, a robia vedecký výskum, a preto je možné zostaviť „všeobecnú“ strojovú inteligenciu na ľudskej úrovni.