eBook

Innehåll

Någon gång detta sekel så kommer maskiner att överträffa mänsklig intelligens och förmåga. Denna händelse – ”intelligensexplosionen” – kommer vara den viktigaste händelsen i vår historia, och att navigera den förståndigt kommer vara det viktigaste vi någonsin kan göra.
Notabiliteter från Alan Turing och I. J. Good till Bill Joy och Stephen Hawking har varnat oss om detta. Varför tror jag Hawking och kompani har rätt, och vad kan vi göra åt saken?
Att möta Intelligensexplosionen är mitt försök att besvara dessa frågor.

  1. Min egen berättelse
  2. Från skepticism till teknisk rationalitet